interactie ouders/babyTaalontwikkeling begint bij praten met je baby. Praten ‘met’ is iets anders dan praten ‘tegen’. Het gaat om de interactie. Jij zegt iets en de baby reageert, de baby doet iets en jij benoemt het. Zo leert het kind dat taal een doel heeft: je leert elkaar en de wereld kennen en begrijpen. Dat zorgt voor een basis van vertrouwen en veiligheid. Wees je er van bewust dat het tempo van een baby erg laag ligt. Dus ook beurtwisseling en indrukken verwerken zullen in de ‘gesprekjes’ met je baby veel tijd, rust en aandacht vragen.