Verrijking voor ouder en kind

Baby’s en dreumesen komen 8 weken achtereen op een vaste ochtend samen spelen in aanwezigheid van hun ouder. Daarnaast komen de ouders 2 avonden bijeen op een gespreksavond. De speelochtenden vinden plaats in een op de leeftijd aangepaste, veilige en uitdagende speelomgeving. Ze kunnen naar hartenlust spelen met divers kruip-, klim- en spelmateriaal en natuurlijk met elkaar! Ouders kunnen genieten van het spel van hun kind en krijgen daarnaast advies en informatie over spelontwikkeling, spelmateriaal en spelbegeleiding. Ook komen onderwerpen als respectvolle verzorging, vrije bewegingsontwikkeling en communicatie met je kindje aan bod. Tijdens de gespreksavonden, waarin we diverse thema’s behandelen, vindt er verdieping plaats. Je krijgt inzichten en handvatten die je keuzemogelijkheden in de opvoeding zullen uitbreiden. Natuurlijk is er ook ruime gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ouders geven aan dat het een verrijking is om met elkaar over opvoeding te praten, dat ze veel nieuwe dingen van hun kindje zien door ‘in te zoomen’ en dat de opvoeding thuis ontspannender is door de praktische tips en adviezen.

Inspiratiebronnen voor deze speelgroepen zijn onder andere de visies van Emmi Pikler, Aletha Solter en Rudolf Steiner.

Locatie en tijden

De speelgroep bestaat uit 4 tot 8 kinderen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 30 maanden, samen met hun ouder of verzorger (vader, opa of oma ook welkom natuurlijk). Deze groep komt 8 keer 1,5 uur bijeen. Daarnaast hebben de ouders 2x de gelegenheid om elkaar zónder kinderen te ontmoeten op de gespreksavonden. De groepen maken gebruik van een prachtige ingerichte speelruimte van Skid kinderopvang Koala aan de Tuinstraat 3 in Assen.

De nieuwe groepen starten dinsdag 8 januari, woensdag 9 januari en vrijdag 11 januari 2019. Heb je interesse? Wil je eerst meer informatie? Vraag gerust, we denken graag met je mee. Wil je je meteen inschrijven voor een van de speelgroepen? Dat kan via het inschrijfformulier!
Schrijf je in, bekijk mijn tarieven of neem contact met me op.