De zes peilers van Sensus Babywerk

De visie van Sensus babywerk op de zorg voor baby’s kenmerkt zich door de volgende zes items;

  1. Aandachtig aanraken en basisbevestigend dragen
  2. De behoefte van de baby vormt de basis van de interventie
  3. Werken vanuit de zes zintuigen (gehoor, zicht, smaak, reuk, tast en intuïtie)
  4. Streven naar een optimale zorg, aangepast aan de mogelijkheden
  5. Een veilige hechting legt een fundering voor een optimale ontwikkeling
  6. Balans in draagkracht en draaglast.

Vertrouwen en veiligheid

Ik vind het belangrijk dat ouders positief bekrachtigd worden in hun opvoedende rol. Ze mogen vertrouwen op hun eigen wijsheid en intuïtie. Baby’s zijn nog zeer sensitief en reageren op de gevoelens van hun omgeving. Een ouder die het kind met vertrouwen benadert, die het kind aandachtig aanraakt en zich bewust is van zijn intentiekracht, geeft het kind al een basisvertrouwen mee voor zijn verdere leven. Om het vertrouwen en de veiligheid te bevorderen ga ik uit van het continuïteitsprincipe; dat wat bekend en veilig is voor de baby vormt de basis waarop je kunt uitbreiden. Vanuit bescherming bied je ontwikkelingsruimte.

Werken in de thuissituatie

De cursussen en de gezinsbegeleiding geef ik zoveel mogelijk in de thuissituatie van de baby. Dit is voor zowel het kind als de verzorger een vertrouwde omgeving en de makkelijkste plek om het geleerde in de praktijk te brengen.

Coach van ouders met een baby

Als coach van ouders met een baby, wil ik begeleiding bieden waardoor zij zo gauw mogelijk weer zelfstandig verder kunnen. Deze begeleiding is laagdrempelig, thuis en voorkomt grotere problemen door aan de basis te beginnen. Deze drie elementen passen zeer goed in de ontwikkelingen van het huidige zorgstelsel; kortdurend, in de thuissituatie en preventief.