jildou onderzoekt bloemSensus babywerk legt in de massagecursussen en de babybegeleiding de nadruk op de zes zintuigen welke we als mens bezitten (sensus = zintuigen). Voelen/aanraking, horen, zien, ruiken, proeven en intuïtie vormen één geheel. Door aan alle zes zintuigen aandacht te schenken, kunnen we de begeleiding van het jonge kind zo optimaal mogelijk maken. Deze aandachtsgebieden gelden zowel voor het kind als voor de ouder. Een baby ervaart de wereld heel anders dan wij volwassenen. Al zijn zintuigen lopen nog door elkaar en ze zijn nog niet allemaal volledig ontwikkeld. Zijn ‘zicht’ ontwikkelt zich bijvoorbeeld gedurende het eerste levensjaar, terwijl ‘intuïtie’ al vóór de geboorte sterk ontwikkeld is. Dit zesde zintuig zal echter in zijn eerste levensjaren nog ontvlochten moeten worden van dat van zijn moeder. Welke gevoel hoort bij mij en wat niet?

In de communicatie met je baby, zul je aandacht moeten hebben voor alle zes zintuigen. Door te benoemen wat je als ouder waarneemt, leert je kindje zijn eigen waarnemingen herkennen, en langzaamaan te onderscheiden van dat van de ander. Het bewust worden van je eigen waarnemingen via je zes zintuigen is een waardevolle oefening voor iedere ouder! Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat ruik ik? Wat proef ik? Wat voel ik via mijn huid? Wat vertelt mijn gevoel me?