Opvoedingsondersteuning

De komst van een baby brengt ook vaak zorgen en onzekerheden met zich mee. Soms worden die nog eens vergroot door psychische, sociale of lichamelijke problemen bij de ouder of bij het kind. Wanneer deze zorgen, onzekerheden en problemen niet meer door ouders en hun omgeving zelf op te lossen zijn, kan het wenselijk zijn om professionele hulp in te schakelen. De behoefte aan professionele begeleiding kan meteen na de kraamperiode ontstaan.

Maar het kan ook zijn dat ouders van alles al geprobeerd hebben en dat na een poosje de energie op is, de handvatten niet meer hanteerbaar lijken en er een vicieuze cirkel is ontstaan van onrust en onzekerheid. Ook kan het zijn dat er preventief, uit voorzorg, een gezinsbegeleider ingezet wordt om het gezin te ondersteunen.

Praktische adviezen

Als gezinsbegeleider kom ik bij het gezin thuis. Ik kijk en luister zorgvuldig naar de ouders en naar hun baby. Samen stellen we een plan op waarin we kort beschrijven wat het probleem is en welke ondersteuning wenselijk is. Ouders zijn daarbij deskundige op het gebied van hun eigen baby.

Als gezinsbegeleider kan ik vanuit mijn specialisatie hun deskundigheid vergroten door praktische adviezen te geven, handvatten te bieden, inzichten te geven en verschil te laten ervaren. Samen kijken we naar de balans van draagkracht en draaglast en zoeken we naar oplossingen om dit te verbeteren.

Hulp op alle momenten

Uit voorzorg kan er gezinsbegeleiding ingezet worden om het gezin waar een nieuwe baby verwacht wordt te ondersteunen. Hierdoor bouwen we een stevigere basis op en krijgen ouders veel tools en handvatten om met een vertrouwd gevoel de nieuwe fase in te gaan.
Voor extra begeleiding direct na de geboorte. Soms is er na de kraamperiode nog extra zorg en ondersteuning nodig om het nieuwe gezinsysteem ritme en houvast te geven. Dit kan gaan om praktische opvoed- en zorgadviezen, het aanleren van vaardigheden, het meedenken over structuur en/of het ontlasten van de ouders in hun zorgtaak.
Voor ondersteuning van ouders die alles al geprobeerd hebben, maar toch extra hulp en begeleiding nodig hebben. Samen kijken we naar wat het gezin nodig heeft en werken we aan meer rust en ontspanning in het gezin. Ouders voelen zich weer zeker en vertrouwd in hun taak als opvoeder en verzorger.
Ondersteuning bij hechtingsproblematiek van jonge pleeg- en adoptiekinderen. Ook meteen na plaatsing in een pleeg- of adoptiegezin kan begeleiding en ondersteuning wenselijk en welkom zijn. De focus ligt dan op veiligheid, hechting en praktische ondersteuning.